maanantai 11. helmikuuta 2013

In English Hämeenlinna Shiai

HÄMEENLINNA 44-V SHIAI 13.4.2013


Date: 13.4.2013
Competition place: Punaportti sportshall, Hattelmalantie 25, HÄMEENLINNA
Driving instructions: See www.hameenlinnashiai.blogspot.com
Organizer: Hämeenlinna Judoclub
Chef of competition: Simo Ansalahti, +358 50 3534 972

Weigh-in:
E-junior: kl. 08.00 – 08.30, fights starting 09.15
D-junior: kl. 08.30 – 09.15, fights starting 10.15
C-Junior: kl. 10.00 – 11.00, fights starting 12.15
B-Junior: kl. 13.30 – 14.00, fights starting 15.00
Men and woman: kl. 15.00 – 15.30, fights starting 16.30
Senior: kl. 15.00 – 15.30, fights starting 16.30

Categories:
E-junior/ U11: born 2003 or later
D-junior/ U13: born 2001 – 2002, min. 5 kyu
C-junior/ U15: born 1999 - 2000, min. 5 kyu
B-junior/ U18: born 1996 - 1998, min. 5 kyu
Men and woman: born 1995 or earlier
Seniors: born 1978 or earlier.

Armlocks and throatlocks allowed only in U18 and adults.


Weight classes:
Men: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Woman: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
U18 boys: -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
U18 girls: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15 boys: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U15 girls: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U13 boys: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
U13 girls: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
U11 boys: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U11 girls: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
Seniors:
-5 – 3 kyu: -70, -80, +80 kg
-2 kyu ->: -70, -80, +80 kg

Duration of contest:
Men and woman: 4 min
U18 och U15: 3 min
U13 och U11: 2 min
Seniors: 2 min

NB!!!! -The organizer takes the right to combine categories.
-A Judoka can participate in one step older category by paying the participation fee for both.
-Change of category och weight class is possible until end of weigh-in.
-Four Tatamis; 3pcs 6x6m och 1pc 7x7m
-Rules according to EJU rules.
- U13 and U11 price ceremonies at the same time. Other categories after each category is finished.
Competition system: Double repechage, Double round robin or round robin.
Allowed to compete: All judokas whos club are a member of Finnish Judo Assosiation, IJF, EJU or NJU.
Pass: EJU:s, IJF:s and NJU:s members ID will be checked.

Insurance: 
Foreign competitors are competing on their own risk.

Entry date: 
Latest tuesday 9th April 2013 via www.judoshiai.fi (recommended ) or 
by email to Simo Ansalahti +358 50 3534 972 simo.ansalahti@hotmail.com
Inform: Club, judoka name, belt, year of birth, category and weight class and the information of the contact person in the club.

NB! Maximum 400 participants . Entry allowence in entry order.

Entry fee: 
25 €/ judoka. Foreign clubs can pay at the competition hall. Late entry 3 x entry fee.
If a judoka participate in two categories, he will be charged 25 € for each.

Tatami accomondation: Possibility to sleep on the tatami for 5 €:s (should be informed beforehand)
Questions: Can be asked from Vesa Koivulahti, tel. + 358 40 7078 444, vesa.koivulahti@nexans.comThere is a Cafe in the competition Hall handled by Hämeenlinna Judoclub!
WELCOME TO COMPETE IN HÄMEENLINNA

www.judoseura.fi

Hämeenlinna Shiai på svenska


HÄMEENLINNA 44-V SHIAI 13.4.2013

Datum:                                         13.4.2013

Plats:                                            Punaportti Idrotshall, Hattelmalantie 25, HÄMEENLINNA
Kör-instruktioner:                         Se www.hameenlinnashiai.blogspot.com

Arrangör:                                      Hämeenlinna Judoklubb
Tävlingschef:                                 Simo Ansalahti, +358 50 3534 972

Invägning:                                     E-junior:  kl. 08.00 – 08.30, matcherna från kl. 09.15
                                                    D-junior: kl. 08.30 – 09.15, matherna från kl. 10.15
                                                    C-Junior: kl. 10.00 – 11.00, Matcherna från kl. 12.15
                                                    B-Junior: kl. 13.30 – 14.00, Matcherna från kl. 15.00
                                                    Herr och Dam: kl. 15.00 – 15.30, Matcherna från kl. 16.30
                                                    Senior: kl. 15.00 – 15.30, Matcherna från kl. 16.30

Kategorier:                                   E-junior/ U11: födda 2003 eller senare
                                                    D-junior/ U13: födda 2001 – 2002, minst 5 kyu
                                                    C-junior/ U15: födda 1999 - 2000, minst 5 kyu
                                                    B-junior/ U18: födda 1996 - 1998, minst 5 kyu
                                                    Herr och Dam: födda 1995 eller tidigare.
                                                    Senior: födda 1978 eller tidigare.

                                                    Armlås och halslås tillåtna endast i U18 och Herrar samt Damer.

Viktklasser:                               Herr:                   -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
                                                    Dam:                  -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
                                                    U18 pojkar:      -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
                                                    U18 flickor:      -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
                                                    U15 pojkar:      -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
                                                    U15 flickor:      -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
                                                    U13 Pojkar: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
                                                    U13 Flickor: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
                                                    U11 Pojkar:      -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
                                                    U11 Flickor:      -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
                                                    Senior:
                                                    -5 – 3 kyu:        -70, -80, +80 kg
                                                    -2 kyu ->:          -70, -80, +80 kg

Matchtid:                                      Herr och Dam:                              4 min
                                                    U18 och U15:                               3 min
                                                    U13 och U11:                               2 min
                                                    Senior:                                          2 min

OBS!!!!                                       -Arrangeraren tar rätten att sätta ihop kategorier och viktklasser.
        -Judokan får även deltaga i en äldre kategori genom att betala   
         deltagaravgiften för båda.


                                                    -Byte av kategori och viktklass är möjligt till slutet av invägningen.
                                                    -Fyra (4) Tatamis; 3st 6x6m och 1st 7x7m
                                                    -Regler enligt gällande EJU.
                                                    - U13 och U11 prisutdelning samtidigt. Andra kategorierna efter
                                                       kategorin är slut.

Tävlingssystem:                              Dubbelt återkval, pool eller dubbelpool.

Deltagarrätt:                                   Alla judokas vars klubb är medlem av Suomen Judoliitto, IJF, EJU och NJU.

Pass:                                             EJU:s, IJF:s eller NJU:s medlemmars ID kontrolleras.

Försäkring:                                   Utländska judokas tävlar på eget ansvar.

Anmälning:                                   Via föreningen senast tiisdag 9.4.2013 eller via www.judoshiai.fi   
                                                    (rekommenderas) eller skriftligt till Simo Ansalahti +358 50 3534 972

                                                    Meddela: Klubb, judokas namn, bälte, föd.år, kategori och viktklass samt     
                                                    klubbens kontaktperson/ kontaktuppgifter.

                                                          OBS ! Max 400 deltagare. Deltagning i anmälnings ordning.

Deltagaravgift:                               25 €/ judoka. Svenska klubbar kan betala på plats. 
                                                    Sen anmälning 3 x avgift.
                                                    Om en judoka deltar i två kategorier, debiteras 25 € för båda.

Övernattning:                                Tatamiövernattning möjlig för 5 € (bör meddelas på förhand)

Frågor:                                         Kan ställas till Vesa Koivulahti, tel. + 358 40 7078 444,
                                                    vesa.koivulahti@nexans.com


Kafeteria på plats som sköts av Hämeenlinna Judoklubb!
VÄLKOMNA ATT TÄVLA I HÄMEENLINNA

Hämeenlinna 44 Shiai 13.4.2013HÄMEENLINNA 44 SHIAI 13.4.2013


Aika: 13.4.2013
Kilpailupäällikkö: Simo Ansalahti +358 50 3534 972

Punnitus:
E-nuoret: klo 08.00 - 08.30, ottelut alkaen klo 09.15
D-nuoret: klo 08.30 - 09.15, ottelut alkaen klo 10.15
C-nuoret: klo 10.00 - 11.00, ottelut alkaen klo 12.15
B-nuoret: klo 13.30 - 14.00, ottelut alkaen klo 15.00
Miehet ja naiset: klo 15.00 - 15.30, ottelut alkaen klo 16.30
Seniorit: klo 15.00 - 15.30, ottelut alkaen klo 16.30
Myöhempien sarjojen punnitus on mahdollista, ikäluokkien välissä.

Sarjat:
E-nuoret/ U11: 2003 ja myöhemmin syntyneet.
D-nuoret/U13: 2001-2002 syntyneet, vähintään 5 kyu
C-nuoret/U15: 1999-2000 syntyneet, vähintään 5 kyu
B-nuoret/U18: 1996-1998 syntyneet, vähintään 5 kyu
Miehet ja naiset: 1995 ja aikaisemmin syntyneet.
Seniorit: 1978 tai aikaisemmin syntyneet.
Käsilukot ja kuristukset ovat sallittuja vain B-nuorilla ja aikuisilla.

Painoluokat:
Miehet: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Naiset: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
B-pojat -45,-50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
B-tytöt: -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
C-pojat: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
C-tytöt: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
D-pojat: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
D-tytöt: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg
E-pojat: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
E-tytöt: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
Seniorit:
- 5-3kyu. -70, -80, +80 kg
- 2kyu -> -70, -80, +80 kg
  
Otteluaika:
Miehet, naiset                     4 min
B- ja C-nuoret                     3 min
D- ja E-nuoret                     2 min
Seniorit                               2 min

HUOM!!
Järjestäjällä on oikeus sarjojen yhdistämisiin ja painoluokkien muuttamiseen.
Kilpailija saa osallistua myös yhtä ikäluokkaa vanhempien sarjaan, maksamalla osallistumismaksun molemmista.
Painoluokan ja sarjan vaihto on mahdollinen punnituksen loppuun mennessä.
Neljä ottelualuetta 3 kpl 6 x 6m ja 1 kpl 7 x 7m
EJU:n voimassa olevat säännöt.
E ja D nuorten palkinnot jaetaan yhtä aikaa, muut ikäluokan päätyttyä.

Ottelujärjestelmä: Ranskalainen, pooli ja tuplapooli.

Osanotto-oikeus: Suomen Judoliitto ry:n, IJF:n, EJU:n, NJU:n jäsenseurojen jäsenillä.

Passi ja ID-koodi: Judoliiton Free Card ja judopassi tarkistetaan punnituksen yhteydessä. EJU:n, IJF:n tai NJU:n ottelijoilta virallinen henkilöllisyys tarkastetaan.

Vakuutus. Suomen Judokat on vakuutettu Judoliiton Free Cardilla. Ulkomaalaiset judokat ottelevat omalla vastuulla.

Ilmoittautuminen: Seuran kautta tiistai 09.04.2013 mennessä tai http://www.judoshiai.fi/ (suositeltavin) tai kirjallisesti Simo Ansalahti +358 50 3534 972 simo.ansalahti@hotmail.com
Ilmoitettava: seura, ottelijan nimi, Sportti ID-numero, vyöarvo, syntymävuosi, sarja ja painoluokka sekä seuran yhteyshenkilö ja yhteystiedot.

HUOM! 400 kilpailijan jälkeen ilmoittautuminen sulkeutuu. Paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumismaksu: 25 €/ kilpailija, maksettava tilille: Hämeenlinnan Judoseura ry, Kantapankki (425200-1385) / (FI94 4252 0010 0003 85, BIC-koodi HELSFIHH) viitenumerolla 3020 , tiistai 09.04 mennessä. Kirjoita osallistuja(t) ja seura sekä koodi 3020.
Ota kuitti mukaan punnitukseen. Jälki-ilmoittautuminen 3 x maksu.
Jos kilpailija ottelee kahdessa sarjassa, peritään osallistumismaksu molemmista sarjoista.

Majoitus: Mahdollisuus tatamimajoitukseen kisapaikalla 5€ (ennakkoilmoittautuminen).

Tiedustelut: Simo Ansalahti +358 50 3534 972 simo.ansalahti@hotmail.com
Vesa Koivulahti, puh. +358 40 707 8444 vesa.koivulahti@nexans.com

Kisapaikalla toimii judoseuran kahvio!

TERVETULOA KILPAILEMAAN HÄMEENLINNA 44-SHIAIHIN

http://www.judoseura.fi/